Отклонение

С любов към своето изкуство ден през ден творях с дълбоко чувство. Така започнах с жар, превърна се в пожар. Дали ще изгорят думите хартиени или ще останат без творческото гниене…

Advertisements
Posted in Uncategorized | Вашият коментар

Любов

Сега сме заедно… и все едно е какво се случва в този свят. И двама с празните джобове щастлива съм и си богат. И мислите ни са поели ведно да пърхат над света. И радостта така безмерна отнася ни към вечността. И няма място в час такъв за питане и въпросителни, а само спира ни дъхът от възклицания и удивителни…

Posted in Uncategorized | Вашият коментар

Посвещение

Толкова дълго те чаках, ала не мога да плача. Излишни сълзите не капят, спестени за други етапи в живота така кратковременен. С всяка секунда потребен си за очите ми, сините, радост от младост лудешка до старост.

Posted in Uncategorized | Вашият коментар

Автопортрет

С кривата усмивка на моя стар живот виждам се на снимка. Там сто любови гледат, но в ъгълчето е последната. Измила кал и свлачища и гарги грозно грачещи. Че белите коси са с вятъра в едно – това е снимка нова на истинска любов.

Posted in Uncategorized | Вашият коментар

Към всички

Когато времето намята тежка дреха, излишно е да мислим за успеха. Тогава смърт очите ни ще срещнат, излишни ще са нови срещи. Защото всички искахме да преуспеем, зачеркнахме мечти лелеяни. И глухи сме сега и малки, и жалки сме, пред вечността сме жалки.

Posted in Uncategorized | Вашият коментар

Към всички

Моят верен страж – перото – за лошото и за доброто. Раздира тънкия ми лист, разваля моя краснопис. Разчитам трудно своите думи – драскани набързо глуми. Но пиша тук аз все сърдечно за хората и вечното.  И страницата ми е нова, защото всичко е готово за мъдрост, че ако не я постигнем скоро, луна ще видим ококорена, до нея слънцето ще се взриви в разлъка със света объркан и тънещ в мъка!

Posted in Uncategorized | Вашият коментар

Без заглавие

Под  свода синьо – черен на нощта  звездите са зеници ококорени.  Проблясват, както любовта, с очи притворени. Светът заспива своя сън в умора, не забелязва купола небесен. И ще пропусне ясната луна и звездната любовна песен.

Posted in Uncategorized | Вашият коментар